آینه و شمعدان نقره بابک

خواص نقره

لا تختموا بغیر الفضه فَانَّ رسول الله (ص) قال :" ما طهر الل…
آینه و شمعدان نقره بابک

آینه شمعدان در آداب و رسوم

در همه سفره‌های عقد ایرانی آیینه و شمعدان وجود دارد، آیینه م…