نقره

نقره از فلزات گرانبهاست که عنصری شیمیایی آن Ag می باشد. نقره فلزی سفید …

نحوه تمیز کردن آینه شمعدان نقره

نقره پس از مدتی که در مجاورت رطوبت و یا هوا قرار بگیرد برق خو…

خرید آینه و شمعدان نقره قبل از ازدواج

خرید آیینه و شمعدان نقره قبل از ازدواج قدیمی ها اعتقاد داشتند که گذاشتن آینه و ش…

شمعدان نقره

شمعدان‌هایی که در دو طرف آیینه قرار می‌گیرند، سمبل فرزندانی هستند…