آینه و شمعدان نقره بابک - Babak Silver

آینه شمعدان نقره بابک

آینه شمعدان نقره بابک

نمی شود که صحبت از عقد و ازدواج باشد و حرفی از آینه و شمعدان زده نشود. گذاشتن آینه شمعدان بر سر سفره عقد از گذشته تا کنون جزو رسم و رسومات ایرانی ها است که به عقیده گذشتگان، آینه و شمعدان سعادت آینده تازه عروس و داماد را فراهم می کند.

همانطور که می دانید در حال حاضر در قرن پست مدرن زندگی می کنیم. قرنی که به عنوان آشتی با گذشته و پیوند آن با دنیای امروزه و مدرن از آن یاد می شود.

اگر می خواهید خاص باشید و سفره عقد و پس از آن کنسول و یا دکور خانه تان با آینه شمعدان نقره بدرخشد، ما اینجا در نقره بابک آماده ایم تا به عنوان یک برند برتر ثبت شده و با ده ها سال سابقه، انواع سلیقه ها، از سنتی تا مدرن را پوشش دهیم. بر آن هستیم تا بهترین کیفیات و خدمات را خدمتتان اراِیه دهیم.

آینه و شمعدان نقره بابک - Babak Silver

آینه و شمعدان نقره بابک – Babak Silver