آینه و شمعدان نقره بابک

آینه شمعدان در آداب و رسوم

در همه سفره‌های عقد ایرانی آیینه و شمعدان وجود دارد، آیینه م…